Friday, January 21, 2011

Janganlah kita takut dan tunduk pada manusia. Takut dan tunduklah kita pada Allah. Marilah kita bersama berdakwah dan menegakkan syiar Islam. Takbir. Allahuakabar!!

No comments:

Post a Comment